psychotherapie individuele psychotherapie psychotherapie voor kinderen gedragstherapie

Individuele psychotherapie of in groep

Merk je bij jezelf of je kind op dat er een verminderd functioneren is, dat het dagdagelijkse leven in het gedrang komt door een psychologisch of sociaal probleem? Dan kan individuele psychotherapie of psychotherapie in groep soelaas bieden. We hebben door een goede intake vastgesteld dat er een probleem is dat behandeling vereist. Of je deze behandeling individueel of in groep wenst te volgen is geheel jouw keuze. Bij Faresa hebben we een expertise in gedragstherapie in alle levensfasen, van kind zijn over adolescentie, jongvolwassene, volwassenen en ouderen en dit voor groeivragen en problemen in verschillende levensdomeinen. Door onze jarenlange expertise en wetenschappelijk verantwoorde werking ben je zeker van wat je krijgt.

 

Wat is psychotherapie in groep?

Met psychotherapie in groep wil Faresa stimuleren dat lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een veilige sfeer, ervaringen kunnen uitwisselen en samen vooruitgang kunnen maken onder professionele begeleiding. Het voordeel van psychotherapie in groep is dat er sociale steun vanuit de groep volgt en dat de aangeleerde vaardigheden geoefend of besproken kunnen worden met de groep. Dit werkt helend omdat men beseft dat men niet de enige is die met bepaalde psychologische problemen zoals dwang of depressie kampt.

 

Individuele psychotherapie voor kinderen & jongeren

Faresa biedt kinderen en hun ouders deskundige hulp bij bepaalde ontwikkelings- en opvoedingsvragen. De kinderpsychologen en pedagogen willen een warm en professioneel psychotherapeutisch aanbod doen op momenten dat het moeilijk loopt met het kind of in de thuissituatie (bijvoorbeeld door scheiding). Je kind kan bij ons terecht voor psychotherapeutische begeleiding bij angst, depressie, trauma, rouw, moeilijkheden met gedrag of aandacht, autisme, sociale of emotionele moeilijkheden, onverklaarde lichamelijke klachten, faalangst en studieproblemen, eetstoornissen, identiteitsontwikkeling, slaap en tics. Uiteraard kan ook aan preventie gedaan worden om problemen te voorkomen, bijvoorbeeld door aan sociale vaardigheden te sleutelen. Er is een kwalitatief basisaanbod psychodiagnostiek voorhanden (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek). Door een optimale werking kunnen ouders snel bij ons terecht in crisissituaties omdat we ernaar streven geen wachtlijst te hebben. Voor kinderen en jongeren is er psychotherapie in groep om te werken aan sociale vaardigheden, storend gedrag, faalangst en problemen bij studie en assertiviteit. Ze kunnen samen stapjes vooruit zetten en met elkaar oefenen.

 

Individuele psychotherapie voor jongvolwassenen & volwassenen

In het volwassen worden kunnen we met verschillende groeivragen worstelen waarvoor een degelijke coaching of therapie een oplossing biedt. Je zoekt misschien een preventieve aanpak waarbij je je vaardigheden wil aanscherpen (bijvoorbeeld burn-outcoaching) of liever gedragstherapie. We helpen je efficiënt vooruit indien je kampt met perfectionisme, te lage weerbaarheid of assertiviteit, piekeren, chronische stress of burn-out, ongezonde levensstijl zoals teveel drinken of middelengebruik, angst of dwang, depressie, sociale problemen, trauma en rouw, eetstoornissen, gedragsmoeilijkheden, onverklaarde lichamelijke of pijnklachten. Onze volwassenpsychologen en –psychiater staan voor u klaar om u te helpen door gesprekstherapie en indien nodig, ondersteund door medicatie. Voor volwassenen is er eveneens psychotherapie in groep met thema’s als veerkracht, chronische stress en burn-out, alcohol, perfectionisme en faalangst, piekeren en assertiviteit.

 

Unieke relatiecluster

Doorheen de verschillende levensfasen trachten we relaties met anderen op te bouwen, hetgeen aanleiding kan geven tot relatievraagstukken of –problemen binnen een koppel of een familie. Onze relatiecluster bestaat uit een relatiedeskundig psycholoog, een seksuoloog en een erkend bemiddelaar van Orato. Dit multidisciplinair team staat voor je klaar om een oplossing te vinden indien je aan je relatie wil werken, maar ook indien je concrete plannen hebt om de relatie te verbreken of te scheiden. De relatie verbeteren gebeurt door te werken aan communicatie, afspraken, onderliggende processen of begeleiding bij ontrouw. Verder kan de relatiecluster helpen bij emotionele relatiebreuken, nieuw samengestelde gezinnen, geaardheid of gender, seksualiteit, partnergeweld en bij een onvervulde kinderwens. Omdat we vanuit drie expertises naar je relatie kijken, kunnen we ook helpen om onduidelijkheden op te klaren, meestal is er immers twijfel over het voortbestaan van de relatie. De relatiecluster biedt sessies in groep over relatievorming en scheiding.

 

Psychotherapie bij Faresa

Faresa is een expert in het bieden van gedragstherapie voor psychologische problemen, dit kan individueel of in groep. Sommige thema’s zijn makkelijker te bespreken als men een veilig gesprek alleen met een professional heeft. Een combinatie van individuele begeleiding en coaching in groep kan natuurlijk ook. Ben je geïnteresseerd in onze psychotherapie in groep of wil je meer weten over individuele psychotherapie? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@faresa.be.

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

psychotherapie individuele psychotherapie psychotherapie voor kinderen gedragstherapie coaching

Echte getuigenissen

 • Ansell

  Brussel

  Ansell, een wereldspeler op vlak van veiligheidskledij, heeft onze digitale tool voor burn-out screening en aanpak ingezet in hun Brusselse hub.
 • Universiteit Hasselt - IMOB

  Hasselt

  We onderzoeken of we een app voor de preventie en behandeling van depressie kunnen ontwikkelen die rekening houdt met de vernauwing van het gedragsrepertoire (sociaal en fysiek) en dit op basis van locatie!
 • Crosscare

  Turnhout

  Samen met zorgactoren zoals huisartsen, het ziekenhuis van Turnhout en Licalab gaan we onze prescreening slaap verbeteren en uittesten in patiëntengroepen uit die regio. Thomas More Hogeschool is betrokken.
 • Orde Van Vlaamse Balies

  Brussel

  Faresa rondde net de analyse welzijn voor Orde van Vlaamse Balies af. Deze analyse was erop gericht om zicht te krijgen op het welzijn van de pleitende advocaat. Een dynamisch risico-beheersysteem komt eraan.
 • Aperam

  Genk

  Aperam koos voor een uitrol van onze digitale tools voor hun werknemers in samenwerking met hun interne medische dienst. Een mooi staaltje van multidisciplinair en innovatief werk.
 • AG Health Partner

  Brussel

  AG Health Partner heeft Faresa als partner gekozen om mee te werken aan hun wellbeing platform. De kennis die Faresa sinds 2013 heeft opgebouwd wordt toegepast in dit project.
 • Weygers

  Hasselt

  Weygers investeert in opleidingen voor hun personeel met betrekking tot welzijnsbevordering. Volgende thema's komen aan bod: stress en burn-out, leiderschap, slaap,... en dit tijdens aangename lunchpauzes.
psychotherapie individuele psychotherapie psychotherapie voor kinderen gedragstherapie coaching

Faresa Antwerpen
011/75 80 55

Faresa Hasselt
011/75 80 55

Faresa Leuven
011/75 80 55

Faresa Brussel
011/75 80 55

Faresa Tielt-Winge
011/75 80 55

Faresa Geel
011/75 80 55

Faresa Dilsen-Stokkem
011/75 80 55

Faresa Genk
011/75 80 55

Faresa Bilzen
011/75 80 55

Faresa Mechelen
011/75 80 55