Het logo van Faresa K

Visie

Faresa K is een multidisciplinair kinder- en jongerenteam dat een gezonde mentale ontwikkeling bevordert door haar expertise in diagnostiek & begeleiding (coaching & therapie) en beschikbaarheid in de context van het kind

 


Deze visie werd in co-creatie uitgewerkt tijdens een aantal visiedagen en projectgroepen van ons kinder- en jongerenteam. Hierop wordt sinds 2017 de aanpak voor diagnostiek, begeleiding, interne en externe samenwerking gebaseerd.

Een boek van Faresa K voor de psychologische begeleiding voor kinderen

Aanbod

Diagnostiek

Bij Faresa is de diagnostiek handelingsgericht en probleemgestuurd. We doen aan diagnostiek bij verschillende doelgroepen (0 - 5 jaar, 6 - 12 jaar, 13 - 18 jaar, 19 - 21 jaar, volwassenen) en beschouwen verschillende domeinen (intelligentie, aandachts- en concentratieproblemen (AD(H)D), sociaal-emotionele problemen (angst, depressie), sociaal-communicatieve problemen (ASS), gedragsproblemen, persoonlijkheid, belevingsonderzoek, executieve functies, geheugen). De finale diagnosestelling gebeurt in samenwerking met een externe kinderpsychiater en in functie van verdere begeleiding.

Pyschodiagnostiek onderzoek bestaat uit een intakegesprek, een gesprek met de ouders (ontwikkelingsanamnese), een psychiatrisch consult, eventueel een klasobservatie, testing bij het kind, vragenlijsten afgenomen bij de leerkrachten, ouders en het kind en een adviesgesprek aan de hand van een uitgebreid verslag.

 

Kostprijs

Intakegesprek €55/50 minuten
Ontwikkelingsanamnese €80

Testing €80/u

Klasobservatie €100
Adviesgesprek €80

Voor het psychiatrisch consult of tussenkomst van de kinderpsychiater is terugbetaling door het RIZIV mogelijk.

Begeleiding

Faresa K biedt begeleiding aan op eerste en tweede lijn. We zijn niet actief op de derde lijn en ons crisisbeleid beperkt zich tot een opvolging van de individuele hulpverlener in samenwerking met een externe psychiater, maar met als uitkomst het toeleiden tot crisisopvang. We bieden op de eerste lijn psycho-educatie (informatie), groepstraining en kortdurende begeleiding. Op de tweede lijn bieden we diagnostiek, psychiatrisch consult en psychotherapie aan. Aan een begeleiding gaat een intakegesprek vooraf waarin een vraag of probleem verkend wordt en op basis van het wetenschappelijk kader dat de Faresa-medewerkers hanteren gaan de probleemsamenhang en de aangrijpingspunten voor begeleiding duidelijk worden en wordt de vraag gesitueerd op eerste of tweede lijn en wordt een goede match gezocht met één van onze medwerkers. Doorheen de begeleiding wordt de voortgang geëvalueerd en bijsgestuurd indien nodig. De ouders worden maximaal betrokken bij de begeleiding.

Kostprijs

Intakegesprek: €55/50 minuten

Psychotherapie: €55/50 minuten

Terugbetaling via het ziekenfonds is mogelijk, maar dit is afhankelijk van de medewerker waar je in begeleiding bent. Je vraagt dit best na bij je behandelaar.

 

Externe samenwerking

Faresa K is partner van Huis van het Kind Hasselt waar Prof Dr Nele Jacobs, de zaakvoerder van Faresa, in de stuurgroep zetelt en de kennis en het aanbod dat bestaat voor kinderen- en jongeren uit te wisselen met partners die dezelfde visie delen.

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  Ik schrok van de eigenschappen van piekeren die zo hard overeenkomen met mezelf. Denk dat er wel meerdere mensen hun ogen zouden opentrekken. Als we de cursus volgen zijn we er al van bewust.
 • Benedikte Vandormael (Dienst Gezinsondersteuning)

  Stad Hasselt

  Faresa is een zeer professionele partner om mee samen te werken. Vooral de ondersteuning van kinderen in de scholen gebeurt op een zeer aangename manier.
 • Johan Cox (Verpleegkundig – Paramedisch Directeur)

  Ziekenhuis Maas en Kempen

  Faresa is een toegevoegde waarde voor elk bedrijf: "High - level op vlak van professionaliteit" en "integere leiding"
 • Jo Mellemans (CEO)

  Het Poetsbureau

  Professioneel en ongezien kwalitatief. Direct meetbare positieve resultaten.
 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  De training was laagdrempelig en evenwichtig. Door het beperkt aantal deelnemers was er veel gelegenheid om per individu dieper in te gaan op de verschillende situaties. Dat maakte het aangenaam om open te zijn.

Faresa Antwerpen
011/75 80 55

Faresa Hasselt
011/75 80 55

Faresa Leuven
011/75 80 55

Faresa Brussel
011/75 80 55

Faresa Tielt-Winge
011/75 80 55

Faresa Geel
011/75 80 55

Faresa Dilsen-Stokkem
011/75 80 55

Faresa Genk
011/75 80 55

Faresa Bilzen
011/75 80 55

Faresa Mechelen
011/75 80 55