remedial teaching faalangst coaching huiswerkbegeleiding

Remedial teaching

Remedial teaching, een aanbod voor leerlingen en studenten die een extra hulp nodig hebben bij het “leren leren”. Je zoon of dochter heeft een lage motivatie voor school, is perfectionistisch of heeft faalangst. Daar dit een specifieke onderbouwde aanpak vraagt, is je kind gebaat met bijles. Met die extra aandacht vermindert het onwelbevinden, stress voor school of paniek bij studie. Bijles heet nu remedial teaching. Bij remedial teaching is het niet gewoon de les die herhaald wordt, maar je kind krijgt extra handvaten en zienswijzen mee om zijn studie beter aan te pakken, zelfs als hij of zij kampt met bijvoorbeeld aandachtsproblemen.   

 

Wat is remedial teaching

Je kind kan bij Faresa genieten van individuele coaching of kan deelnemen aan coaching in groep. Sommige onderwerpen zijn te begeleiden in groep, bijvoorbeeld een eerste kennismaking met de principes van faalangst of hoe te studeren of aan examens deel te nemen met faalangst. Of denk aan assertief worden in het kader van mogelijke problemen bij stage. Soms zijn jongeren of jongvolwassenen nog niet opgewassen tegen de professionele werksetting en missen ze net dat beetje maturiteit of assertiviteit om een goede stage af te leggen. Bij Faresa kan men via remedial teaching begeleiding krijgen om succesvoller te zijn in de stage. Bijkomend maken we bij remedial teaching de overgang naar de werkcontext door jongvolwassenen te helpen om vaardigheden te verwerven zoals het opmaken van een CV of hulp bij solliciteren. Het is dus geen bijles, maar een breder begeleidingsaanbod waarbij psychologische of ontwikkelingsaspecten eveneens worden belicht. Remedial teaching biedt dus een bredere aanpak.

 

Remedial teaching voor de hele schoolloopbaan

Een kind, jongere of student kan binnen remedial teaching bij ons terecht voor dat extra beetje hulp dat nodig is. Voor kinderen uit het lager onderwijs, helpen we met huiswerkbegeleiding. Voor kinderen en jongeren uit het secundair onderwijs biedt Faresa binnen remedial teaching begeleiding aan voor de algemene vakken (Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis en godsdienst) voor alle onderwijstypes (ASO,BSO,KSO,TSO), tevens bieden we ook begeleiding voor de specifieke vakken (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, wiskunde, cultuur- en gedragswetenschappen) van volgende richtingen: Moderne talen-Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde en Humane Wetenschappen. Voor studenten uit het hoger onderwijs biedt Faresa binnen remedial teaching een uitgebreid aanbod in de begeleiding van zowel bachelor- als masterstudenten.  

 

Professionele tips bij studiemoeilijkheden

Remedial teaching is dus een professionele aanpak als bijles tekort schiet en andere problemen of moeilijkheden goede studieresultaten in de weg staan. De studiemethoden worden aangepast aan de noden van uw kind. Het is mogelijk dat er bijkomend onderzoek nodig is om te bepalen waarom er net problemen met studie ontstaan. Andere collega’s, voornamelijk kinder- of volwassenpsychologen, kunnen dan bijstaan in verder diagnostisch onderzoek. Wil je graag meer weten over remedial teaching bij Faresa? Dan ontvangen we graag bericht van jou via info@faresa.be.

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

remedial teaching faalangst coaching huiswerkbegeleiding hulp bij solliciteren

Echte getuigenissen

 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  Ik schrok van de eigenschappen van piekeren die zo hard overeenkomen met mezelf. Denk dat er wel meerdere mensen hun ogen zouden opentrekken. Als we de cursus volgen zijn we er al van bewust.
 • Benedikte Vandormael (Dienst Gezinsondersteuning)

  Stad Hasselt

  Faresa is een zeer professionele partner om mee samen te werken. Vooral de ondersteuning van kinderen in de scholen gebeurt op een zeer aangename manier.
 • Johan Cox (Verpleegkundig – Paramedisch Directeur)

  Ziekenhuis Maas en Kempen

  Faresa is een toegevoegde waarde voor elk bedrijf: "High - level op vlak van professionaliteit" en "integere leiding"
 • Jo Mellemans (CEO)

  Het Poetsbureau

  Professioneel en ongezien kwalitatief. Direct meetbare positieve resultaten.
 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  De training was laagdrempelig en evenwichtig. Door het beperkt aantal deelnemers was er veel gelegenheid om per individu dieper in te gaan op de verschillende situaties. Dat maakte het aangenaam om open te zijn.
remedial teaching faalangst coaching huiswerkbegeleiding hulp bij solliciteren

Faresa Antwerpen
011/75 80 55

Faresa Hasselt
011/75 80 55

Faresa Leuven
011/75 80 55

Faresa Brussel
011/75 80 55

Faresa Tielt-Winge
011/75 80 55

Faresa Geel
011/75 80 55

Faresa Dilsen-Stokkem
011/75 80 55

Faresa Genk
011/75 80 55

Faresa Bilzen
011/75 80 55

Faresa Mechelen
011/75 80 55