Het logo van Faresa K

Visie

Faresa K is een multidisciplinair kinder- en jongerenteam dat een gezonde mentale ontwikkeling bevordert door haar expertise in diagnostiek & begeleiding (coaching & therapie) en beschikbaarheid in de context van het kind

 


Deze visie werd in co-creatie uitgewerkt tijdens een aantal visiedagen en projectgroepen van ons kinder- en jongerenteam. Hierop wordt sinds 2017 de aanpak voor diagnostiek, begeleiding, interne en externe samenwerking gebaseerd.

Een boek van Faresa K voor de psychologische begeleiding voor kinderen

Aanbod

Diagnostiek

Bij Faresa is de diagnostiek handelingsgericht en probleemgestuurd. We doen aan diagnostiek bij verschillende doelgroepen (0 - 5 jaar, 6 - 12 jaar, 13 - 18 jaar, 19 - 21 jaar, volwassenen) en beschouwen verschillende domeinen (intelligentie, aandachts- en concentratieproblemen (AD(H)D), sociaal-emotionele problemen (angst, depressie), sociaal-communicatieve problemen (ASS), gedragsproblemen, persoonlijkheid, belevingsonderzoek, executieve functies, geheugen). De finale diagnosestelling gebeurt in samenwerking met een externe kinderpsychiater en in functie van verdere begeleiding.

Pyschodiagnostiek onderzoek bestaat uit een intakegesprek, een gesprek met de ouders (ontwikkelingsanamnese), een psychiatrisch consult, eventueel een klasobservatie, testing bij het kind, vragenlijsten afgenomen bij de leerkrachten, ouders en het kind en een adviesgesprek aan de hand van een uitgebreid verslag.

Begeleiding

Faresa K biedt begeleiding aan op eerste en tweede lijn. We zijn niet actief op de derde lijn en ons crisisbeleid beperkt zich tot een opvolging van de individuele hulpverlener in samenwerking met een externe psychiater, maar met als uitkomst het toeleiden tot crisisopvang. We bieden op de eerste lijn psycho-educatie (informatie), groepstraining en kortdurende begeleiding. Op de tweede lijn bieden we diagnostiek, psychiatrisch consult en psychotherapie aan. Aan een begeleiding gaat een intakegesprek vooraf waarin een vraag of probleem verkend wordt en op basis van het wetenschappelijk kader dat de Faresa-medewerkers hanteren gaan de probleemsamenhang en de aangrijpingspunten voor begeleiding duidelijk worden en wordt de vraag gesitueerd op eerste of tweede lijn en wordt een goede match gezocht met één van onze medwerkers. Doorheen de begeleiding wordt de voortgang geëvalueerd en bijsgestuurd indien nodig. De ouders worden maximaal betrokken bij de begeleiding.

 

Externe samenwerking

Faresa K is partner van Huis van het Kind Hasselt waar Prof Dr Nele Jacobs, de zaakvoerder van Faresa, in de stuurgroep zetelt en de kennis en het aanbod dat bestaat voor kinderen- en jongeren uit te wisselen met partners die dezelfde visie delen.

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Ansell

  Brussel

  Ansell, een wereldspeler op vlak van veiligheidskledij, heeft onze digitale tool voor burn-out screening en aanpak ingezet in hun Brusselse hub.
 • Universiteit Hasselt - IMOB

  Hasselt

  We onderzoeken of we een app voor de preventie en behandeling van depressie kunnen ontwikkelen die rekening houdt met de vernauwing van het gedragsrepertoire (sociaal en fysiek) en dit op basis van locatie!
 • Crosscare

  Turnhout

  Samen met zorgactoren zoals huisartsen, het ziekenhuis van Turnhout en Licalab gaan we onze prescreening slaap verbeteren en uittesten in patiŽntengroepen uit die regio. Thomas More Hogeschool is betrokken.
 • Orde Van Vlaamse Balies

  Brussel

  Faresa rondde net de analyse welzijn voor Orde van Vlaamse Balies af. Deze analyse was erop gericht om zicht te krijgen op het welzijn van de pleitende advocaat. Een dynamisch risico-beheersysteem komt eraan.
 • Aperam

  Genk

  Aperam koos voor een uitrol van onze digitale tools voor hun werknemers in samenwerking met hun interne medische dienst. Een mooi staaltje van multidisciplinair en innovatief werk.
 • AG Health Partner

  Brussel

  AG Health Partner heeft Faresa als partner gekozen om mee te werken aan hun wellbeing platform. De kennis die Faresa sinds 2013 heeft opgebouwd wordt toegepast in dit project.
 • Weygers

  Hasselt

  Weygers investeert in opleidingen voor hun personeel met betrekking tot welzijnsbevordering. Volgende thema's komen aan bod: stress en burn-out, leiderschap, slaap,... en dit tijdens aangename lunchpauzes.

Faresa Hasselt
011/75 80

Faresa Brussel
011/75 80 55