Organisatie of werknemers

Visie

Faresa is de referentie voor de bevordering van psychosociaal welzijn door een aanbod met de juiste onderbouwing en de gewenste effecten in de praktijk. Ons aanbod is uiterst toegankelijk door spreiding van locaties en inzet van digitale tools. Onze aanpak is gestoeld op de waarden deskundigheid, samenwerking en duidelijkheid.

 

Waarden

Deskundigheid

We zijn een team van professionele medewerkers dat haar verantwoordelijkheid opneemt voor mensen, organisaties en partners door hen bij te staan vanuit onze expertise die we blijvend aanscherpen. We dagen onszelf uit om niet enkel bij te blijven, maar aan kennisontwikkeling te doen. We zijn aanwezig op internationale congressen en betrokken bij onderzoeksprojecten om de effectiviteit van ons aanbod aan te tonen en te streven naar excellentie.

 

Samenwerking

Vanuit een oprechte betrokkenheid op mensen gaan we in dialoog, met elkaar en met de mensen of organisaties waar we voor werken. We zoeken samen naar oplossingen waarbij we de noden en de realiteit van de ander voorop stellen. Om tot effecten te komen, zijn een eerlijke en begripvolle relatie met het nodige vertrouwen een fundamenteel ingrediënt.

 

Duidelijkheid

We zijn transparant en duidelijk naar onze medewerkers, klanten en partners. We stellen duidelijke en realistische doelstellingen voorop en maken onze aanpak en voortgang inzichtelijk. We volgen continu op en sturen bij waar nodig. De feedback van onze klanten en van elkaar is best even duidelijk om de nodige groeikansen te bieden. Het is duidelijk waar en waarvoor men bij ons terecht kan.

Aanbod

Digitale tools

BOA

BOA of BurnOutAid is een smartphone applicatie die is ontwikkeld om mensen meer bewust te maken van hun risico op burn-out, maar dit ook te leren nuanceren. Zo'n 30% denkt aan een burn-out te lijden, terwijl in realiteit 1 tot 8% er effectief onder lijdt.

Aan de hand van BOA kan je jouw risico op een burnout bepalen en krijg je handvaten om je eigen risico te managen. Na een uitgebreid onderzoek in samenwerking met Universiteit Maastricht kunnen we met zekerheid stellen dat we een prachtige tool in huis hebben om mee op te nemen in elk beleid voor mentaal welzijn.

ELF

ELF of E-Learning Faresa is een online platform waar verschillende topics op een gedetailleerde manier aan bod komen. Naast een toelichting, wordt ook ingegaan op concrete oplossingen. ELF kan een ideale aanvulling zijn op een face-to-face aanbod van training of indiduele coaching, maar kan ook stand-alone gebruikt worden indien het klassieke aanbod niet past bij jouw organisatie.

Analyse Welzijn

We brengen mentaal welzijn en veerkracht voor uw organisatie in kaart.

 

Hoe?

Door middel van een kwantitatieve of een kwalitatieve analyse en volgens de wettelijke voorschriften brengen wij de risico's voor welzijn in kaart door in te zoomen op thema's zoals stress, leidinggeven en verzuim en de 5 A's van arbeid: arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud.

Naast groeipunten die je organisatie kan hebben, bieden we een overzicht van de energiebronnen die je organisatie kenmerkt en een bescherming bieden voor je werknemers. We gaan er prat op om ons flexibel op te stellen en maximaal aan te sluiten bij de doelgroep van het onderzoek. We organiseren bijvoorbeeld begeleide afnames om bepaalde arbeiderspopulaties maximaal in staat te stellen om hun mening te delen door bijvoorbeeld fysiek tijdens een avondshift aanwezig te zijn.

 

Resultaat en opvolging

Zodra de risicoanalyse is uitgevoerd wordt er een onderbouwd en praktisch rapport met concrete actiepunten opgesteld. We formuleren deze actiepunten per groeipunt, afdeling, team of functie in bruikbare taal. Daarbij linken wij ook ons deskundig advies ook aan praktische maatregelen. In orde zijn met de wetgeving, is geen lange termijnoplossing. We willen de resultaten van een risicoanalyse ten volle benutten en acties opzetten die mee de organisatiedoelstellingen helpen realiseren. Wij zullen u dan ook steeds met raad en daad bijstaan om een effectief en passend vervolg te breien aan de risicoanalyse door inzet van ons klassiek aanbod of digitale tools.

Aanbod in groep

Hoe ontketen je maximale mentale veerkracht en talent? Hoe leer je mensen motiveren en coach je hen tot hun beste prestaties? Hoe geef je situationeel leiding en wissel je af tussen coachen en duidelijkheid scheppen? Hoe herken je burn-out en wanneer grijp je in? Dit zijn slechts enkele vragen die we voor jou en je collega's kunnen beantwoorden in ons groepsaanbod. Hieronder vind je enkele voorbeelden, maar we maken ook trainingen op maat, voor verschillende functies binnen je bedrijf en doen dat in meerdere talen.

 • Mentale veerkracht
 • Grow your talent
 • Leidinggeven
 • Emotionele intelligentie
 • Stress & Burnout
 • Communicatie en feedback
 • Conflictbemiddeling
 • Teamoptimalisering
 • Verzuim en re-integratie

Individuele coaching

Onze coaches staan individuen bij in het tackelen van hun eigen barrières voor optimaal welzijn of functioneren. Dit kan in navolging van een groepsaanbod, maar ook stand alone, ter preventie of curatie van stress of burn-out of om een nog grotere winst te boeken op vlak van veerkracht of performance. Onze coaches spelen ook een rol in re-integratietajecten op het werk, waar we in projectvorm ook intensief samenwerken met andere interne of externe partners van onze klanten, zoals de externe diensten.

 

Loopbaancoaching

Lijken jouw werknemers vastgeroest in hun job? Wil je hen helpen om hun loopbaan een nieuwe wending te geven of hun motivatie terug te vinden? Dan staan er bij Faresa coaches klaar om hen te begeleiden in deze zoektocht. Ook in het geval van ontslag, kunnen wij de werknemer maximaal begeleiden in de verwerking en acceptatie en de overgang faciliteren naar een nieuwe uitdaging.

Faresa is een erkend loopbaanbegeleidingscentrum voor de VDAB en is een erkend partner voor outplacementbegeleiding door Certo.

 

EAP

EAP of employee assistance program is een flexibel pakket aan coaching waar op jaarbasis gebruik van kan worden gemaakt. Het EAP van Faresa kan het beleid binnen jouw organisatie mee vorm geven om zo psychosociale problemen te voorkomen. Daarnaast is het een interessante tool om de veerkracht binnen je bedrijf te bewaken of de re-integratie van werknemers te ondersteunen. Vanuit de doelstellingen en de situatie van de klant, wordt een voorstel gedaan inzake thema's en aantal sessies waarvoor de medewerker bij het EAP terecht kan. Het EAP kan ook opengesteld worden voor de gezinsleden van de medewerker. Gesprekken kunnen plaatsvinden bij onze klanten of in één van onze vestigingen.

Het EAP is een aanvulling op diverse groepsleidingen zodat er individueel kan worden verder gewerkt op basis van de trainingen. De leertransfer wordt maximaal geïnstalleerd omdat men begeleid wordt in de vertaalslag van het geleerde naar de persoonlijke situatie.

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Ansell

  Brussel

  Ansell, een wereldspeler op vlak van veiligheidskledij, heeft onze digitale tool voor burn-out screening en aanpak ingezet in hun Brusselse hub.
 • Universiteit Hasselt - IMOB

  Hasselt

  We onderzoeken of we een app voor de preventie en behandeling van depressie kunnen ontwikkelen die rekening houdt met de vernauwing van het gedragsrepertoire (sociaal en fysiek) en dit op basis van locatie!
 • Crosscare

  Turnhout

  Samen met zorgactoren zoals huisartsen, het ziekenhuis van Turnhout en Licalab gaan we onze prescreening slaap verbeteren en uittesten in patiëntengroepen uit die regio. Thomas More Hogeschool is betrokken.
 • Orde Van Vlaamse Balies

  Brussel

  Faresa rondde net de analyse welzijn voor Orde van Vlaamse Balies af. Deze analyse was erop gericht om zicht te krijgen op het welzijn van de pleitende advocaat. Een dynamisch risico-beheersysteem komt eraan.
 • Aperam

  Genk

  Aperam koos voor een uitrol van onze digitale tools voor hun werknemers in samenwerking met hun interne medische dienst. Een mooi staaltje van multidisciplinair en innovatief werk.
 • AG Health Partner

  Brussel

  AG Health Partner heeft Faresa als partner gekozen om mee te werken aan hun wellbeing platform. De kennis die Faresa sinds 2013 heeft opgebouwd wordt toegepast in dit project.
 • Weygers

  Hasselt

  Weygers investeert in opleidingen voor hun personeel met betrekking tot welzijnsbevordering. Volgende thema's komen aan bod: stress en burn-out, leiderschap, slaap,... en dit tijdens aangename lunchpauzes.

Faresa Hasselt
011/75 80

Faresa Brussel
011/75 80 55