Het Faresa-team

Verfijn op
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Prof. Dr. Nele Jacobs
Prof Dr Nele Jacobs (°1983) is van opleiding psycholoog-gedragstherapeut, met verdere specialisaties in gezondheidsbeleid en gezondheidseconomie. Ze behaalde haar doctoraat op een proefschrift over gedragsverandering met behulp van e-health. Als professor is ze verbonden aan Vesalius College, een internationale business school, opgericht door Boston University en aan de VUB, waar ze psychologie doceert. Ze koos ervoor om naast het academische pad wetenschap en praktijk te verenigen binnen Faresa, waar evidence-based psychologie bedreven wordt en jaarlijks met eigen onderzoeksresultaten uitgepakt wordt op nationale en internationale congressen. Ze zette tal van programma's op voor cliënten rond o.a. stress, angst en burn-out. Binnen bedrijven geeft ze training en individuele coaching rond o.a. stresshantering, burn-outpreventie en leiderschap. Recentelijk werden hier digitale tools aan toegevoegd om te komen tot blended care. Als praktijkmanager met 30 medewerkers op 5 locaties in België wordt ze dagdagelijks geconfronteerd met het belang van leiderschap en burn-outpreventie in de gezondheidszorg.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Jaak Beckers
Jaak Beckers (°1950) studeerde in 1972 af als licentiaat in de experimentele psychologie aan de KULeuven. Verder heeft hij in 1978 een postgraduaat in de gedragstherapie behaald aan Universiteit Utrecht. Hij is supervisor voor de postgradaatopleiding gedragstherapie van de KULeuven. Verder is hij coördinator ouderenzorg voor het CGG/litp Limburg en geeft hij regelmatig workshops gedragstherapie in binnnen- en buitenland. Hij is erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, lid van de Association for Contextual Behavioral Science en communicatieverantwoordelijke voor de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jaak is tevens erkend bij de psychologencommissie (041106009). Bij Faresa is Jaak betrokken als adviseur en supervisor voor de psychologen voor volwassenen om de kwaliteit van het therapieaanbod te garanderen. Daarnaast geeft hij zelf ook therapie.
Hasselt
CFO
Kirsten Bielen
Kirsten Bielen is tijdens haar loopbaan hoofdzakelijk actief geweest als CFO/Finance-HR Manager en is door deze ervaringen doorgegroeid naar een oplossingsgerichte en mensgerichte professional gespecialiseerd in financiën en human resources. Met een zijsprong als burnoutcoach en loopbaanbegeleider is zij heel gepassioneerd om Faresa verder te begeleiden in haar streven naar operationele excellentie. Door hand in hand samen te werken met de verschillende stakeholders weet zij haar ook steeds dicht aan te sluiten bij de belangen van de business en de eindgebruiker. Deze vaardigheden en expertise zal zij inzetten om haar te richten op de processen en de uitbouw van het menselijk kapitaal binnen Faresa.
Hasselt
Klinisch psycholoog
Elise Eerdekens
Elise Eerdekens (°1999) begeleidt kinderen en jongeren binnen Faresa Hasselt in het Nederlands. Ze behaalde haar master in de klinische psychologie (optie opvoedings- en gezinspsychologie) in 2022 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ze liep haar stage in het Tonuso, een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg waar ze individuele- en contextbegeleiding gaf. Elise is erkend door de psychologencommissie (992135929).
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Eva Pleumeekers
Eva Pleumeekers (°1989) studeerde in 2012 af aan de KULeuven als Master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen). Hierna heeft ze in 2013 haar opleiding Master in Management, tevens aan de KULeuven, afgerond. Haar stage liep ze in Psychiatrisch Ziekenhuis Asster op de afdelingen Algemene Psychiatrie (stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen) en Psychose. Binnen de basisdiscipline sociale psychologie heeft ze onderzoek gedaan voor haar masterproef. In de opleiding Master in Management heeft ze gekozen om haar masterpaper te schrijven over de motieven achter straf. Eva werkt binnen de FFY-afdeling van FARESA en geeft psychologische begeleiding aan volwassenen. Daarnaast werkt ze ook bij Hoorzorg van Looveren te Borsbeek, waar ze betrokken is bij de behandeling van volwassenen met tinnitus en hyperacusis. Eva heeft de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) gevolgd. Verder heeft ze ook het vierjarige Postgraduaat in de Gedragstherapie (KU Leuven) gevolgd. Eva is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 892114637), de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Geertrui Vernieuwe
Vernieuwe Geertrui (°1972) studeerde aan de KULeuven en de VUB. Ze behaalde verschillende masters waaronder een master klinische psychologie, afstudeerrichting orthopsychologie met onderscheiding. Ze studeerde af als gedragstherapeut en kreeg meerdere jaren supervisie van Yvonne Barnes-Holmes. Als gedragstherapeut is ze geboeid door acceptance and commitment therapie (ACT) en zet deze in voor begeleidingen van haar cliënten. (Geer)Trui is aangesloten bij Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, psychologencommissie (nummer: 722113024) en de Vlaamse vereniging van klinisch psychologen. Sinds vele jaren is ze werkzaam in een centrum geestelijke gezondheid, waaronder als adjunct directeur volwassenen- en ouderenzorg. Ze was tientallen jaren actief in het onderwijs waaronder als adjunct directeur en grondlegger van een aantal opleidingen. Geertrui legt zich toe in het begeleiden van (jong) volwassenen en dat met een diverse problematiek. Haar referentiekader is deze van de gedragstherapie. Geertrui is in de mogelijkheid cliënten te zien in Brussel.
Brussel
Klinisch Psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Hilde Baerten
Hilde Baerten studeerde in 1989 af aan de KULeuven als licentiate in de Arbeids-, gemeenschaps- en organisatiepsychologie. Naast een brede ervaring in managementfuncties bij de Vlaamse overheid is ze sinds enkele jaren onder meer actief als stress- en burnout-coach in het kader van het psycho-sociaal welzijnsbeleid. Daartoe volgde ze diverse opleidingen. In 2020 behaalde ze een bijkomende master in de klinische psychologie aan de VUB met grote onderscheiding. Haar stage werd uitgevoerd bij FARESA te Hasselt onder deskundige supervisie van ervaren gedragstherapeuten Nele Jacobs en Jaak Beckers. Aansluitend behaalde ze het certificaat ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Voorjaar 2022 rondt ze de opleiding tot Schematherapeut af (Schematherapie Vlaanderen). Daarnaast volgt ze sinds 2021 het 4-jarig postgraduaat Gedragstherapie aan de KUL. Ze is lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en de VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie), en in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie (662119416). DOELGROEP: adolescenten, volwassenen, ouderen en relaties. WERKDOMEINEN: angst, depressie, stemmingsklachten, eetstoornissen, verslaving, stress-gerelateerde klachten, burn-out, rouwverwerking, persoonlijkheidsproblematieken, relatieproblemen. WERKWIJZE: individuele begeleiding en koppeltherapie vanuit een (cognitief) gedragstherapeutische invalshoek, aangevuld met inzichten vanuit de systeemtherapie.
Hasselt
Theoretisch psycholoog – gedragsneurowetenschappen & welzijnsconsulente
Lien Van Eylen
Lien Van Eylen (°1985) is doctor in de psychologie. Ze behaalde haar master in de theoretische psychologie, met als specialisatie gedragsneurowetenschappen. Nadien schreef ze een doctoraat over de cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en hun verwanten. Vervolgens werkte ze als stafmedewerker bij het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) van de KUL Leuven, waar ze beleidsondersteuning deed op vlak van kwaliteit, digitalisering van diagnostiek, en optimalisatie van het elektronisch patiëntendossier. Binnen Faresa zal ze die beleidsondersteunende rol verderzetten, maar zal ze zich vooral toespitsen op haar passie om mensen te begeleiden en hun psychosociaal welzijn te bevorderen. Haar huidige expertise ligt vooral op vlak van stress en burn-out. Bovendien bekwaamt ze zich verder in de cognitieve gedragstherapie.
Hasselt
Klinisch psychologe
Lies De Deygere
Lies De Deygere (°2000) Favoriete ‘therapiequote’: "The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I change." ~ Carl Rogers. In 2023 studeerde ik af als Master in de Klinische Psychologie voor volwassenen aan de KU Leuven. Mijn stage liep ik hier binnen Faresa, waarbij ik reeds in aanraking kwam met heel uiteenlopende hulpvragen. Buiten het werk zet ik mij ook in als vrijwilliger voor de organisatie ANBN (Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa) en deed ik reeds vrijwilligerswerk voor de organisatie Mindmates verbonden aan de KU Leuven. Ik werk op een integratieve wijze met invloeden van de cognitieve gedragstherapie, maar ook van de cliëntgerichte en psychodynamische stroming. Ik zou mijzelf omschrijven als een enthousiaste psychologe met een grote interesse voor de menselijke psyche die veel aandacht besteedt aan een therapeutische relatie gekenmerkt door authenticiteit, empathie en aanvaarding. Aanvaarding staat centraal in mijn behandelingen, vandaar ook de quote. Ik leer mijn cliënten om vriendelijker en geduldiger naar zichzelf te kijken, zodat er een veilige ruimte en een gezonde basis ontstaat om te kunnen groeien. Volwassenen, jongeren en ouderen kunnen bij mij terecht voor de nodige ondersteuning bij een ruim scala aan moeilijkheden (onder andere angstklachten, stress, stemmingsproblemen, psychosomatische klachten, vragen rond identiteit...). Ik werk in het Nederlands en Engels in de praktijk in Hasselt. Online consultaties zijn ook een optie. In mijn vrije tijd vind je mij terug in de natuur, bij familie of vrienden, reis ik graag en ben ik een grote dierenliefhebber. Inschrijvingsnummer psychologencommissie: 2138418
Hasselt
Klinisch Psycholoog
Lieve Dillen
Lieve Dillen is klinisch psychologe. Ze werkte de voorbije jaren als psychologe binnen welzijn en onderwijs. Haar masterproef en stage gingen over perspectiefneming bij kinderen met autisme. Tijdens haar stage in centre médical Enaden, post-cure résidentielle, te Brussel begeleidde ze jongeren en volwassenen met een verslavingsproblematiek. Nadien werkte ze als psychologe in dagcentrum De Sleutel (Broeders van Liefde) met jongeren, ouders en volwassen met druggerelateerde problemen. Sinds 2010 was ze werkzaam in het centrum voor leerlingenbegeleiding, voornamelijk in het domein loopbaanbegeleiding. Ze biedt in het kader van Rehalto begeleiding aan werknemers in het kader van welzijn op het werk. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 812106498), Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. Ze heeft daarnaast ook een getuigschrift mentoring en coaching en is erkend loopbaancoach. Bij Faresa biedt ze begeleiding aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Lieve is in de mogelijkheid om cliënten te zien in Brussel.
Brussel
Klinisch psycholoog - Neuropsycholoog
Naomi Daniëls
Naomi Daniëls (°1991) studeerde in 2014 af als master in de mental health (optie kind en jeugd) aan de universiteit van Maastricht. In 2013 rondde ze eveneens de opleiding als master in de neuropsychologie aan de universiteit van Maastricht af. Tijdens haar stage bij Faresa was ze betrokken bij de implementatie van een innovatieve tool voor de geestelijke gezondheidszorg, nl. Routine Outcome Monitoring (ROM). Haar masterthesis handelde dan ook over de implementatie van ROM voor de particuliere werking van Faresa. Naomi is betrokken bij het projectmanagement en thematisch werk binnen Faresa. Verder staat ze eveneens mee in voor de kinder-, jongeren- en volwassenwerking. Naast haar werk bij Faresa is Naomi eveneens werkzaam als docent aan de universiteit van Maastricht. Naomi is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912114326), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP).
Hasselt
Theoretisch- en experimenteel psycholoog - Neuropsycholoog
Nico van der Wiel
Nico van der Wiel (ook Alko genoemd, °1990, Nederland) studeerde in 2014 af als Master in de theoretische- en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Zijn masterthesis behandelde de cognitieve verandering die gepaard gaan bij het overmatig spelen van videogames, en een onderzoekstage aan de UGent behandelde de neuropsychologische grondslag van Theory-of-Mind (sociale cognitie). Na het volgen van een post-graduaat Neuropsychologische diagnostiek en counseling is Nico onderdeel van het diagnostisch team van Faresa, waar zijn passie ligt bij het verlenen van neuropsychologische counseling en cognitieve beperkingen bij volwassenen en ouderen.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Sille Moens
Sille Moens (°1978) studeerde in 2001 af als licentiaat in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (kinderen en volwassenen). Tijdens haar stage op de afdeling fysische geneeskunde en revalidatie van het UZ Leuven begeleidde ze patiënten met een hersentrauma (neuropsychologische diagnostiek, revalidatie en gesprekstherapie). Na haar afstuderen werkte ze aan de VUB als wetenschappelijk assistente en gaf ze les in onderzoeksmethoden en -technieken. Daarna vertrok ze naar Afrika en leidde ze twee centra voor basisgezondheidszorg voor Geneeskunde voor de Derde Wereld in Kinshasa (Congo). Na haar terugkeer begeleidde ze jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg en werd ze directrice van een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Genk. In 2014 begon ze met vrijwilligerswerk bij AvanceToi, een Luikse vzw voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafdheid. Ze werkt er sinds 2015 als therapeute en doet aan diagnostiek van hoogbegaafdheid en begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze doet dat in het Nederlands, Frans en Engels. Ze volgde daarnaast specifieke opleidingen m.b.t. perfectionisme, laag zelfbeeld, slaapproblemen, burn-out en professionele heroriëntatie, middelenmisbruik, zelfmoordgedachten, dubbeldiagnose bij vermoeden van hoogbegaafdheid en/of autisme. Bij Psychéducation M.A. volgde ze een opleiding psychoeducatieve ondersteuning van kinderen met leerproblemen en psychoeducatieve interventie bij kinderen met gebrek aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en beheersing van emoties. Ze volgende eveneens de basisopleiding Acceptance en Commitment Therapy bij de ACT Academie. Naast de hogervermelde problematieken kan je bij haar ook terecht voor problemen met angsten, spanning, posttraumatische stress, depressie, dwanggedachten en compulsies, tics en eetproblemen. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 782110793), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie en de Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine (BASS). Visumnummer FOD Volksgezondheid: 320368.
Brussel
Arbeids- en Organisatie psycholoog
Sofie Appeltans
Sofie Appeltans (°1985) Ik behaalde mijn Master Arbeids– en Organisatiepsychologie aan de KULeuven in 2012. Aangezien kiezen tussen Arbeids– en Klinische psychologie voor mij een onmogelijke keuze was, vatte ik in 2016 de studie Master Klinische psychologie aan. Ik deed mijn stage bij het Palliatief Support Team van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en op de psychoseafdeling van het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen. Mijn studies en de jaren die daarop volgden, werden gekleurd door gezondheidsproblemen en vaak vallen maar nog vaker opstaan. Mijn quote vat dan ook mooi samen waar ik in geloof en hoe ik in het leven probeer te staan. Ik vind het belangrijk om altijd te blijven vertrouwen in je eigen kracht, ook al zit het tegen. Je hebt immers niet steeds vat op de omstandigheden, wel op hoe je met de omstandigheden omgaat. Samen op zoek gaan naar jouw kracht zodat jij kan waarmaken wat voor jou juist voelt, daar haal ik mijn voldoening uit! Als psychologe liggen mijn interesses bij: chronische ziekte, combineren van verschillende rollen (binnen het gezin, de werkcontext, de vriendenkring, etc.), omgaan met perfectionisme, angsten, rouwverwerking, relatie- en werk gerelateerde problemen. Adolescenten, volwassenen en koppels kunnen bij mij terecht en dit zowel in het Nederlands als in het Engels. In mijn vrije tijd hou ik van sporten, lezen en reizen. Daarnaast geniet ik van de drukte en warmte van mijn gezin met twee jonge kinderen maar zoek ik ook graag de stilte op. “Waar je nu bent zegt niets over wat je kan bereiken. Het zegt alleen iets over waar je zal beginnen.” – Omdenken
Hasselt
Klinisch psycholoog
Sophía Thijs
Als Vlaamse studeerde Sophía in 2012 af in de master Mental Health, jeugdpsychiatrie (Maastricht University). In de daaropvolgende 10 jaar heeft ze gewerkt als gezinsbehandelaar bij de gezinnen thuis, naast het werken in leefgroepen met kinderen. Ondanks dat er toen geen werk was voor psychologen, heeft dat outreachend werken veel opgeleverd om zowel stoornisgericht als probleemoverstijgend te werken. Later heeft dat geleid tot het focussen op het werken met jongeren met hechting-, angst- en stemmingsproblemen en het geven van gedrags- en systeemtherapie aan hun en de ouders. Aangezien zij tijdens de studie al lesgaf, bleef ze balans en plezier houden door deze te combineren met haar werk als psycholoog. Nu combineert ze het werk bij Faresa met haar eigen praktijk waar ze therapie, sport en voeding inzet als middelen. Ze deelt ook graag de ervaring dat niet alleen professionele ervaring telt, maar ook persoonlijke affiniteit. Daarmee kan je bij haar terecht voor burn-out en persoonlijke ontwikkelingsvragen, naast hechtingsproblemen en angsten. Ze verwijst graag door naar haar collega´s bij (v)echtscheiding of complexe trauma´s. Verder komt ze tot rust middels koken en tuinieren en uit ze haar creativiteit in interieurontwerp en zingen.
Hasselt
Chief Scientific Officer - Gezondheids- en sociaal psycholoog
Veerle Ross
Veerle Ross (°1984) is van opleiding ergotherapeut & gezondheids- en sociaal psycholoog. Veerle heeft zich na haar studies verder in de psychologie gespecialiseerd door dit toe te passen op het domein van mobiliteit. Ze behaalde haar doctoraat op een proefschrift over de relatie tussen cognitie en autorijden bij jongeren met en zonder autisme. Als postdoc onderzoekster werd de focus van gedragsverklaring verbreed naar gedragsverandering, topics die zij in het kader van de Universitaire UHasselt opleiding Mobiliteitswetenschappen ook reeds verschillende jaren doceert. Veerle neemt binnen Faresa de rol op van Chief Scientific Officer, en staat dan ook in voor de R&D van het bedrijf waarbij haar focus ligt op blended care (o.a. bij depressie). Veerle bekwaamt zich momenteel ook verder in de gedragstherapie.
Hasselt
Psychiater
Dr. Kristien Scheepers
Kristien Scheepers (°1969) deed haar studies geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en behaalde daar ook haar diploma als psychiater in 2002. Tijdens haar opleiding als psychiater werd zij getraind in verschillende vormen van psychotherapie: cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, groepstherapie en systeemtherapie. Zij volgde een opleiding schematherapie bij M. Sloan, opleider bij het Schema Therapy Institute New York. Dr. Scheepers behaalde haar diploma als syteemtherapeut aan Centre Chapelle aux Champs te Woluwe in 2003. In datzelfde jaar behaalde zij een master degree psychotherapie aan de Université Catholique de Louvain. De laatste jaren heeft zij zich vooral bijgeschoold in de farmacotherapie en de ouderenpsychiatrie. Dr. Scheepers heeft gewerkt als ouderenpsychiater in een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Daarna is zij gaan werken in het CGG als psychiater voor volwassenen en ouderen en als beleidsarts ouderenpsychiatrie. Zij is tevens werkzaam in een privé praktijk. Location: Tienen

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Ansell

  Brussel

  Ansell, een wereldspeler op vlak van veiligheidskledij, heeft onze digitale tool voor burn-out screening en aanpak ingezet in hun Brusselse hub.
 • Universiteit Hasselt - IMOB

  Hasselt

  We onderzoeken of we een app voor de preventie en behandeling van depressie kunnen ontwikkelen die rekening houdt met de vernauwing van het gedragsrepertoire (sociaal en fysiek) en dit op basis van locatie!
 • Crosscare

  Turnhout

  Samen met zorgactoren zoals huisartsen, het ziekenhuis van Turnhout en Licalab gaan we onze prescreening slaap verbeteren en uittesten in patiëntengroepen uit die regio. Thomas More Hogeschool is betrokken.
 • Orde Van Vlaamse Balies

  Brussel

  Faresa rondde net de analyse welzijn voor Orde van Vlaamse Balies af. Deze analyse was erop gericht om zicht te krijgen op het welzijn van de pleitende advocaat. Een dynamisch risico-beheersysteem komt eraan.
 • Aperam

  Genk

  Aperam koos voor een uitrol van onze digitale tools voor hun werknemers in samenwerking met hun interne medische dienst. Een mooi staaltje van multidisciplinair en innovatief werk.
 • AG Health Partner

  Brussel

  AG Health Partner heeft Faresa als partner gekozen om mee te werken aan hun wellbeing platform. De kennis die Faresa sinds 2013 heeft opgebouwd wordt toegepast in dit project.
 • Weygers

  Hasselt

  Weygers investeert in opleidingen voor hun personeel met betrekking tot welzijnsbevordering. Volgende thema's komen aan bod: stress en burn-out, leiderschap, slaap,... en dit tijdens aangename lunchpauzes.

Faresa Hasselt
011/75 80

Faresa Brussel
011/75 80 55